Om at være i flow

Jeg var i flow i går, da jeg lavede udvendig isolering af gavlvæggen på mit bæredygtige hus. Jeg målte ud, savede træfiberisolering til med håndrundsaven og placerede de tilpassede stykker, hvor de hørte til. Det var som at samle et puslespil med brikker, der passer perfekt sammen, bare med den forskel, at jeg selv skulle lave brikkerne, så rammerne for puslespillet blev fyldt ud. For tre år siden ville denne aktivitet have fremkaldt helt andre følelser hos mig, faktisk ville jeg have været lidt bange, for jeg havde på det tidspunkt aldrig betjent en håndrundsav og sandsynligvis heller ikke overvejet, at det en dag ville være en ting, der kunne være med til at bringe mig i flow.

Den ungarsk-amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi (udtales ”Me highly – Cheek sent me highly”) beskrev i 1975 flowtilstanden, som værende en tilstand, hvor vi er fuldstændig opslugt af, hvad vi laver, i en sådan grad, at vi helt glemmer tid og sted. Det var det, der skete, og hvorfor det skete, vender vi tilbage til.

Ifølge Csikszentmihalyi er der syv betingelser, der er til stede, når en person har følelsen af at være i flow, og det er uafhængigt af kultur og uddannelse:

  • Vi er fuldt til stede i det vi laver – fokuserede og koncentrede
  • Vi er i en form for ekstase, hvor vi er langt væk fra hverdagens virkelighed
  • Vi har et stort indre klarsyn, hvor vi ved præcis, hvad der skal gøres og hvor godt vi gør det
  • Vi skal vide, at aktiviteten er mulig at udføre – altså at vi har de nødvendige evner til at udføre opgaven
  • Vi har en følelse af sindsro, hvor vi glemmer os selv og har bevæget os ud over grænserne for vores ego
    Tiden ophører med at eksistere, vi er fuldt til stede i nuet, og tiden forsvinder
  • Vi er indre-motiveret. Dvs. det, der giver flowtilstanden, er belønning i sig selv, fordi vi føler, at vi er en del af noget, der er større end os selv

Hvad er så forklaringen på, at jeg i går kunne opleve denne følelse af at være i flow i denne situation?

Første skridt er at forstå, hvad der skal til for at komme i flow, og til det formål, vil jeg låne en figur, som Csikszentmihalyi har lavet for at illustrere, hvornår flow kan opstå. Figuren illustrerer, hvordan vi alle har evner indenfor et givent område, og hvordan vi kan møde udfordringer af forskellig karakter. I figuren er der et centrum, hvor alle stregerne mødes i midten. Dette punkt svarer til den gennemsnitlige opfattelse af en given udfordring for et individ og gennemsnittet af evner, der er påkrævede til at udføre opgaven. Dette punkt i midten udgør en slags udgangspunkt. Når man bevæger sig ud over den gennemsnitlige grad af udfordring og den gennemsnitlig grad af evner opstår muligheden for, at man kan komme i flow.

Flow kan opstå, når du gør noget, som du virkelig godt kan lide at gøre, og du har evnerne til at gøre, samtidig med at niveauet af udfordringer er tilpas højt. Hvis ens evner ikke helt rækker til at imødekomme udfordringen, og man havner i figurens ophidselseszone, er man typisk udenfor sin ”comfort zone” og i et område, hvor man har potentiale til at udvikle sig, hvis man udvikler sine evner yderligere. Dvs. når man er i ophidselseszonen har man mulighed for at komme i flow, når man får udviklet sine evner tilstrækkeligt. Hvis man derimod er i ”kontrolzonen”, hvor man har fuld kontrol over det, man laver, fordi evnerne overstiger udfordringerne, kan man risikere at komme til at kede sig, så for at komme fra kontrol til flow, vil man være nødt til at hæve graden af udfordringer.

Ifølge Mihaly Csikszentmihalyi kræver det 10 års fordybelse/oparbejdelse af viden og evner at nå til et niveau, hvor man vil kunne komme i flow. Ud fra den betragtning vil det måske være en tilnærmelse at sige, at jeg med et par års rundsavserfaring faktisk kunne komme i flow. Man kan sige at mit eksempel er en simplificeret forklaring af flowtilstanden, omend jeg følte, at jeg var i flow. Csikszentmihalyis studier er baseret på interviews med f.eks. komponister, kunstnere, forskere og elitesportsudøvere, som alle er individer, der skaber noget nyt, der ikke er set før og altså dermed har potentialet til at komme i flow i sin mest udviklede form. Med udgangspunkt i disse faggrupper, hvor der skabes helt nye resultater eller værker, argumenterer Csikszentmihalyi for, at grunden til, at vi helt glemmer os selv, og det der sker omkring os er, at vores opmærksomhed ikke rækker til både at skabe nye banebrydende resultater og samtidig være i stand til at mærke, hvordan vores krop har det eller tænke over problemer på hjemmefronten.

Min flowtilstand vil jeg kalde ”hverdagsflow”, og den skal bestemt ikke undervurderes, for det er den type flow, vi alle kan komme i, når vi er på arbejde, i haven, i køkkenet, eller hvor vi ellers møder udfordringer, der for os er over-gennemsnittet udfordringer, der matcher for os over-gennemsnittet evner.

Når vi er i flow, trives vi, og når vi trives, er der mindre risiko for, at vi bliver stressede. Og nu vi er ved stress, kan vi tage endnu et kig på Csikszentmihalyis flow figur. Når evner og udfordringer ikke følges ad, er der en risiko for, at vi ikke trives, og det gælder både, når udfordringerne overstiger evnerne og når evnerne overstiger udfordringerne. Med andre ord, kan det både være stressende at blive udfordret over og under, det niveau, vores evner rækker til.

Ud over resultaterne af Csikszentmihalyis forskning og den deraf afledte flowteori, er min egen tolkning, at det projekt, jeg har gang i, rækker langt ud over mig selv. Jeg bygger i bæredygtige materialer midt i den smukkeste skov, og det jeg skaber, vil jeg bruge til ophold, hvor man kan komme og finde ro, fordybelse, personlig udvikling eller bare være til stede i naturen. Når jeg tilføjer en brik til mit puslespil i form af stykker af nøje tilpasset træfiberisolering, bygger jeg samtidig videre på min drøm og på forventningens glæde over den forskel, som et ophold i Naturhuset vil kunne gøre i forskellige menneskers liv. Denne fortolkning står for min egen regning, men jeg føler selv, at det faktum, at min udførte aktivitet er i overensstemmelse med mine kerneværdier, er en medvirkende faktor til opnåelsen af den flowtilstand, som jeg følte mig hensat til midt i skoven, iført målebånd, støvmaske og håndrundsav.

Du kan høre Mihaly Csikszentmihalyi fortælle om flowteorien i denne TED Talk:

Spørgsmål?

Kontakt mig allerede i dag for en uforpligtende samtale om, hvad du har brug for hjælp til, og hvordan jeg kan hjælpe dig.