Om mig

Hvem er jeg som person?

Jeg er positivt anlagt, ser muligheder frem for begrænsninger, og jeg tror på, at når kursen først er sat, kan man flytte sig rigtig meget.

Mine personlige topstyrker er: taknemmelighed, ærlighed, kærlighed, vedholdenhed, selvkontrol og social intelligens. Disse karakterstyrker karakteriserer mig både som menneske og som coach.

“Meget positiv og inspirerende. God til at støtte i at finde løsninger. Stor hjælp med at strukturere mine udfordringer. Alt blev bare mere overskueligt.”

Postdoc, Aarhus Universitet

Hvad er mit mål?

Jeg har stor respekt for naturen og for menneskers velvære og har som mål at bidrage positivt til begge dele.

Det er på en måde to forskellige ting, og samtidig er det indlysende foreneligt. Når naturen inddrages som medspiller til at hjælpe mennesker med at udfolde deres potentiale, kan der skabes synergi mellem mennesker og naturen, der ud over at bidrage til øget velvære hos den enkelte også skaber øget opmærksomhed på naturens ressourcer og betydning.

  • Som coach arbejder jeg på at hjælpe mennesker med at finde den rette balance i livet, øge livsglæden og udfolde potentialer.
  • Jeg bruger gerne naturen som medspiller i min coaching. Naturen kan med sin ro og skønhed tilføre flere og nye dimensioner.
  • Jeg bygger for tiden på et bæredygtigt Naturhus, der er opført på naturens præmisser og med naturen i centrum. Min drøm med Naturhuset er, at man efter et ophold der finder ind til en indre ro og føler sig positivt forandret.

Hvad er min baggrund?​

Ud over at være certificeret coach og certificeret stresscoach har jeg en naturvidenskabelig kandidatuddannelse og en ph.d. fra det sundhedsvidenskabelige fakultet.

Jeg har arbejdet med virus- og kræftforskning samt udvikling af softwareløsninger til kræftforskning og diagnostik, indtil jeg besluttede mig for, at hovedfokus i mit arbejdsliv skulle være at hjælpe mennesker med at skabe positive forandringer, der kan føre til øget trivsel.

Jeg har altid holdt meget af mine medmennesker, og det er naturligt for mig at spørge mennesker omkring mig om, hvordan de har det. Når man gør det, får man næsten uden undtagelse et ærligt og oprigtigt svar. Alle mennesker har brug for at blive set, og de fleste mennesker har det også godt med at sætte ord på, hvordan de har det – uanset om det er de mest fantastiske ting, der sker i deres liv lige nu, eller om det er mindre sjove ting, der fylder. 

I 2016 blev jeg sygemeldt med stress, og umiddelbart efter fik jeg konstateret modermærkekræft. Disse begivenheder fik for alvor mine øjne op for, at livet skal leves lige nu, og det er 100% op til mig selv at få det bedste ud af det.