Privatlivspolitik

PERSONDATAERKLÆRING

Når jeg, Bodil Øster, registrerer personoplysninger på mine klienter, er jeg forpligtet til at give den enkelte person/virksomhed en række oplysninger om persondatabehandlingen.

Formålet med denne persondatameddelelse er at forklare, hvilke oplysninger jeg indsamler om dig/jer, hvorfor og hvordan jeg behandler de indsamlede oplysninger, og hvordan du/I kontakter mig, hvis du vil vide mere om min behandling af dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Den dataansvarlige er: 

Bodil Øster

Tlf.: 61709051

E-mail: bodil@boostu.dk

CVR nr.: 41652071

 

Formålet med indsamling og registrering af oplysninger

 • Som klient giver du selv frivilligt de personoplysninger, som du mener er relevante i forhold til dit coachingforløb hos mig. Jeg indsamler personoplysninger for at kunne kommunikere med dig omkring vores coachingaftaler.
 • I forhold til at opnå certificering fra International Coaching Federation (ICF), har jeg brug for at notere dit navn og din e-mailadresse på min coaching log. Det har jeg for at kunne dokumentere min coachingerfaring overfor ICF.

Kategorier

 • De personoplysninger, jeg indsamler er: Klientens navn, e-mail, telefonnummer og evt. adresse.

Bogføring

 • Jeg skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at jeg gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.
 • Min hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.
 • Jeg opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Retsgrundlag

 • Behandling af personoplysninger på baggrund af samtykke er reguleret i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1 og i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Videregivelse af oplysninger

 • Som coach videregiver jeg dine personoplysninger til offentlige myndigheder i det omfang jeg er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

Opbevaring

 • Jeg opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret senest 1 år efter endt coaching forløb.

Adgang til dine personoplysninger

 • Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som jeg behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.
 • Du kan også bede om, at jeg retter eller opdaterer oplysningerne eller anmode om, at jeg transmitterer dine personoplysninger til dig.
 • Du kan også altid anmode om, at jeg sletter personoplysninger, som jeg opbevarer om dig eller anmode om, at jeg kun i et nærmere begrænset omfang behandler de allerede indsamlede personoplysninger. Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan jeg behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte mig på bodil@boostu.dk eller tlf.: 61709051.

Tilbagetrækning af samtykke

 • Du kan til enhver tid trække dit samtykke til min behandling af dine personoplysninger tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke berøre lovligheden af den behandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen af samtykket.
 • Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte mig på bodil@boostu.dk eller tlf.: 61709051.

Klageret

 • Som klient har du også klageret. Klager over min behandling af oplysninger skal rettes til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/.
 • Hvis du mener, at min behandling af dine personoplysninger ikke er lovlig, håber jeg, at du vil kontakte mig først, således vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Dato for webdokument: 2. februar 2022